Kinaza kreatynowa - CK

-
+

Cena

od 26.00 zł

Zamawiaj prosto i wygodnie

Badanie poziomu kinazy kreatynowej we krwi.

Kinaza kreatynowa to enzym zlokalizowany w mięśniach poprzecznie prążkowanych, mięśniu sercowym i mózgu.

Oznaczenie wykorzystywane jest w diagnostyce:

 • zawału mięśnia sercowego,
 • chorób mięśni szkieletowych,
 • urazów i krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

W przebiegu zawału mięśnia sercowego wzrost aktywności obserwowany jest najwcześniej po 4-6 h od wystąpienia zawału, maksymalny wzrost po ok. 18-30 h. Zazwyczaj spadek aktywności po ok. 72 h. Utrzymująca się podwyższona aktywność po 3-4 dobach stanowi wskaźnik złego rokowania.

Wzrost aktywności występuje również w:

 • przebiegu zapalenia mięśnia sercowego,
 • rabdomiolizy,
 • zatrucia tlenkiem węgla,
 • dystrofii mięśniowej,
 • zapalenia mięśni,
 • urazów mięśni i głowy (OUN),
 • krwawieniach podpajęczynówkowych.

Dodatkowo oznaczenie wykorzystywane jest również, jako element pomocniczy w diagnostyce zaburzeń czynności tarczycy.

 • Samo pobranie krwi trawa kilka - kilkanaście sekund.
 • Procedury związane z pobraniem - odkażenie skóry, założenie opaski uciskowej oraz ucisk w miejscu pobrania po zakończeniu procedury trwa kilka minut.
 • Nie ma przeciwwskazań do wykonywania badania.
 • Wynik badania dostępny w ciągu 3 dni roboczych.
 • Możliwość odbioru wyniku w recepcji wybranej placówki,
 • Możliwość dostępu do wyniku online. W tym celu należy pobrać hasło dostępne na recepcji wybranej placówki.
Opis produktu

Badanie poziomu kinazy kreatynowej we krwi.

Kinaza kreatynowa to enzym zlokalizowany w mięśniach poprzecznie prążkowanych, mięśniu sercowym i mózgu.

Oznaczenie wykorzystywane jest w diagnostyce:

 • zawału mięśnia sercowego,
 • chorób mięśni szkieletowych,
 • urazów i krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

W przebiegu zawału mięśnia sercowego wzrost aktywności obserwowany jest najwcześniej po 4-6 h od wystąpienia zawału, maksymalny wzrost po ok. 18-30 h. Zazwyczaj spadek aktywności po ok. 72 h. Utrzymująca się podwyższona aktywność po 3-4 dobach stanowi wskaźnik złego rokowania.

Wzrost aktywności występuje również w:

 • przebiegu zapalenia mięśnia sercowego,
 • rabdomiolizy,
 • zatrucia tlenkiem węgla,
 • dystrofii mięśniowej,
 • zapalenia mięśni,
 • urazów mięśni i głowy (OUN),
 • krwawieniach podpajęczynówkowych.

Dodatkowo oznaczenie wykorzystywane jest również, jako element pomocniczy w diagnostyce zaburzeń czynności tarczycy.

Szczegóły wykonania badania
Wyniki badań laboratoryjnych