Badanie CA 125

-
+

Cena

od 61.00 zł

Zamawiaj prosto i wygodnie

CA 125

CA 125 (antygen nowotworowy 125) to marker nowotworowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w diagnostyce raka jajnika oraz monitorowaniu jego leczenia. Oznaczenie CA 125 ma zastosowanie również w badaniu przesiewowym (skriningu) osób z grupy ryzyka wystąpienia raka jajnika.

CA 125 badanie na czym polega?

CA 125 to białko antygenowe, które jest markerem nowotworowym. Jego stężenie jest szczególnie wysokie u kobiet z rakiem jajnika, kiedy dochodzi do niekontrolowanego wzrostu komórek jajnika. Najczęściej CA 125 jest wykorzystywany w przypadku zdiagnozowanego raka jajnika do monitorowania skuteczności leczenia. Oznaczenie CA 125 może być również pomocny u kobiet z grupy ryzyka raka jajnika w celu wczesnego wykrycia zmian nowotworowych. Obok CA 125 stosuje się oznaczenia markera HE-4 – ich łączna ocena (tzw. algorytm ROMA) pozwala na większa precyzję diagnostyczną.

Podwyższone stężenie CA 125 obserwuje się zazwyczaj u osób:

 • z nabłonkowym rakiem jajnika,
 • z rakiem piersi,
 • z rakiem macicy,
 • z rakiem jajowodu,
 • z rakiem przełyku,
 • z rakiem żołądka,
 • z rakiem wątroby,
 • z rakiem trzustki.

Nie we wszystkich przypadkach podwyższony poziom markera oznacza chorobę nowotworową. W przypadku chorób nienowotworowych podwyższone stężenie CA 125 występuje u osób z: marskością wątroby, wodobrzuszem, wysiękiem z jamy opłucnej lub osierdzia, endometriozą, torbielami jajników, zapaleniem narządów miednicy mniejszej i włókniakami macicy.

Podwyższone stężenie CA 125 obserwuje się również w trakcie ciąży i menstruacji.

CA 125 – kto powinien wykonać badanie?

Oznaczenie stężenia CA 125 powinny wykonać pacjentki, u których podejrzewa się raka jajnika lub zmagającymi się z nowotworem złośliwym jajników w celu oceny skuteczności leczenia. Dodatkowo badanie zleca się kobietom z grupy ryzyka, czyli:

 • będących nosicielkami mutacji BRCA 1 i BRCA 2,
 • mających członka rodziny z rakiem jajnika,
 • które chorowały w przeszłości na raka macicy, piersi lub okrężnicy.

Oznaczenie CA 125 w grupach o niskim ryzyku wystąpienia raka nie jest wykonywane, ponieważ może wskazywać na występowanie innych chorób czy nowotworów.

CA 125 przygotowanie i badanie

Badanie poziomu CA 125 nie wymaga specjalnego przygotowania. Pacjent nie musi być na czczo.

Materiałem do oznaczenia stężenia jest krew pobrana z żyły łokciowej.

Odbywa się to zgodnie z procedurą pobrania:

 • odkażenie skóry,
 • założenie opaski uciskowej,
 • ucisk w miejscu pobrania,
 • pobranie krwi z żyły łokciowej do probówki,
 • przyłożenie gazika i ucisk w miejscu pobrania.

Przygotowanie do badania

 • Badanie polega na pobraniu krwi do probówki EDTA, zgodnie z procedurą pobrania: odkażenie skóry, założenie opaski uciskowej oraz ucisk w miejscu pobrania po zakończeniu procedury, trwa kilka minut.
 • Czas trwania pobrania krwi to około kilka - kilkanaście sekund.

  W przypadku nieprawidłowego przygotowania do badania uzyskany wynik nie będzie w pełni miarodajny.

  Pobrania należy dokonać w godzinach porannych.

  Pobierz krew w warunkach domowych, razem z badaniem kup usługę wyjazdowego pobierania krwi.

  Wymagane przygotowanie:

  • Oznaczenie HbA1c nie wymaga specjalnego przygotowania. Pacjent nie musi być na czczo. Jednak zaleca się, by przed samym pobraniem krwi nie spożywać posiłków. Dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody w godzinach porannych.
  • Pobranie krwi należy przeprowadzić w godzinach porannych.
  • Przed badaniem pacjent powinien pozostawać w spoczynku przez 10 – 15 minut (pozycja siedząca).

  CA 125 wynik

  • Wynik badania dostępny w ciągu 3 dni roboczych,
  • Możliwość odbioru wyniku w recepcji wybranej placówki,
  • Możliwość dostępu do wyniku online. W tym celu należy pobrać hasło dostępowe na recepcji wybranej placówki.

  Wyniki badań należy skonsultować z lekarzem.

Czym jest marker CA 125?

CA 125

CA 125 (antygen nowotworowy 125) to marker nowotworowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w diagnostyce raka jajnika oraz monitorowaniu jego leczenia. Oznaczenie CA 125 ma zastosowanie również w badaniu przesiewowym (skriningu) osób z grupy ryzyka wystąpienia raka jajnika.

CA 125 badanie na czym polega?

CA 125 to białko antygenowe, które jest markerem nowotworowym. Jego stężenie jest szczególnie wysokie u kobiet z rakiem jajnika, kiedy dochodzi do niekontrolowanego wzrostu komórek jajnika. Najczęściej CA 125 jest wykorzystywany w przypadku zdiagnozowanego raka jajnika do monitorowania skuteczności leczenia. Oznaczenie CA 125 może być również pomocny u kobiet z grupy ryzyka raka jajnika w celu wczesnego wykrycia zmian nowotworowych. Obok CA 125 stosuje się oznaczenia markera HE-4 – ich łączna ocena (tzw. algorytm ROMA) pozwala na większa precyzję diagnostyczną.

Podwyższone stężenie CA 125 obserwuje się zazwyczaj u osób:

 • z nabłonkowym rakiem jajnika,
 • z rakiem piersi,
 • z rakiem macicy,
 • z rakiem jajowodu,
 • z rakiem przełyku,
 • z rakiem żołądka,
 • z rakiem wątroby,
 • z rakiem trzustki.

Nie we wszystkich przypadkach podwyższony poziom markera oznacza chorobę nowotworową. W przypadku chorób nienowotworowych podwyższone stężenie CA 125 występuje u osób z: marskością wątroby, wodobrzuszem, wysiękiem z jamy opłucnej lub osierdzia, endometriozą, torbielami jajników, zapaleniem narządów miednicy mniejszej i włókniakami macicy.

Podwyższone stężenie CA 125 obserwuje się również w trakcie ciąży i menstruacji.

Kto powinien wykonać badanie?
Przygotowanie i wyniki badania na CA 125