close
search

Rehabilitacja dziecięca - neurologiczna

Cena

od 170.00 zł

Zamawiaj prosto i wygodnie

Rehabilitacja ta polega na dostarczaniu prawidłowych doznań czuciowych i ruchowych podczas gdy fizjoterapeuta ćwiczy całe ciało dziecka. Pomoc przy wykonywaniu ruchów powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny ruch maluszka, a jednocześnie nie wywoływała jego nieprawidłowych reakcji, bólu czy niepokoju.

Czas oraz częstotliwość terapii jest indywidulanie dostosowywana do każdego dziecka, jego możliwości i potrzeb.

Dziecko uczy się prawidłowych mechanizmów odruchu postawy, ruch prowadzi się tak długo, póki dziecko samodzielnie nie przyjmie ruchu najbardziej zbliżonego do poprawnego.

Rehabilitacje należy prowadzić zgodnie z biologicznym rytmem dnia dziecka, dlatego powinna ona odbywać się około 1 godzinę po posiłku oraz nie powinna przypadać na czas jego snu.

Czas trwania zabiegu: 45 minut.

Na wizytę należy stawić się nie później niż 15 minut przed jej rozpoczęciem.

Realizacja usługi jest możliwa jedynie w placówce medycznej wskazanej podczas zakupu.

Cele terapii neurologicznej:

  • Hamowanie nieprawidłowych wzorców ruchowych,
  • Wpływanie na napięcie mięśniowe poprzez obniżanie wzmożonego i zwiększanie obniżonego napięcia,
  • Poprawa jakości ruchów, wyzwalanie ruchu w formie najbardziej jak to możliwe zbliżonej do prawidłowych,
  • Zautomatyzowanie ruchów.
Opis produktu

Rehabilitacja ta polega na dostarczaniu prawidłowych doznań czuciowych i ruchowych podczas gdy fizjoterapeuta ćwiczy całe ciało dziecka. Pomoc przy wykonywaniu ruchów powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny ruch maluszka, a jednocześnie nie wywoływała jego nieprawidłowych reakcji, bólu czy niepokoju.

Czas oraz częstotliwość terapii jest indywidulanie dostosowywana do każdego dziecka, jego możliwości i potrzeb.

Dziecko uczy się prawidłowych mechanizmów odruchu postawy, ruch prowadzi się tak długo, póki dziecko samodzielnie nie przyjmie ruchu najbardziej zbliżonego do poprawnego.

Rehabilitacje należy prowadzić zgodnie z biologicznym rytmem dnia dziecka, dlatego powinna ona odbywać się około 1 godzinę po posiłku oraz nie powinna przypadać na czas jego snu.

Czas trwania zabiegu: 45 minut.

Na wizytę należy stawić się nie później niż 15 minut przed jej rozpoczęciem.

Realizacja usługi jest możliwa jedynie w placówce medycznej wskazanej podczas zakupu.

Cel rehabilitacji